Our service

BFAA sniegs atbalstu saviem klientiem, uzņēmumiem un plašākai sabiedrībai, Finanšu instrumentu tirgus direktīvas II (Markets in Financial Instruments Directive jeb MIFID II) un Direktīvas par apdrošināšanas izplatīšanas darbību (Insurance Distribution Directive jeb IDD) ieviešanā, kā arī veicinot finanšu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanos, piedāvājot normatīvajam regulējumam atbilstošu un tai pat laikā praktisku un visaptverošu licencēšanu. Papildus efektīvai

Read more ...

About Licenses

[license_search] Šeit ir pieejams kopsavilkums par MIFID II / ESMA un IDD vadlīnijās iekļautajām kvalifikācijas prasībām. BFAA Mācību programma ietver visu piecu BFAA licenču kompetences prasības.  Mācību programmu izveidoja BFAA Konsultatīvā padome – investīciju, apdrošināšanas un tiesību ekspertu grupa, un to apstiprinājusi BFAA Valde. BFAA izsniedz divas licences, atbilstoši MIFID 2/ESMA: Ieguldījumu konsultanta licenci (IA) un

Read more ...