BFAA sniegs atbalstu saviem klientiem, uzņēmumiem un plašākai sabiedrībai, Finanšu instrumentu tirgus direktīvas II (Markets in Financial Instruments Directive jeb MIFID II) un Direktīvas par apdrošināšanas izplatīšanas darbību (Insurance Distribution Directive jeb IDD) ieviešanā, kā arī veicinot finanšu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanos, piedāvājot normatīvajam regulējumam atbilstošu un tai pat laikā praktisku un visaptverošu licencēšanu.

Papildus efektīvai licencēšanai mēs arī palīdzēsim uzraudzīt jūsu personāla statusu un progresu, kā arī piedāvāsim attiecīgus pakalpojumus privātpersonām.

Lai palīdzētu licenču kandidātiem sagatavoties eksāmeniem, BFAA publicēs rokasgrāmatas.

Mūsu pakalpojumi laika gaitā tiks attīstīti un pilnveidoti. Ja esat investīciju vai apdrošināšanas profesionālis un vēlaties dot savu ieguldījumu BFAA darbībā, aicinām aizpildīt kontaktu veidlapu vai vienkārši piezvanīt mums.

BFAA MIFID II un IDD Licencēšanas sistēmas ieviešanas provizoriskais grafiks

2016. g. 3. cet. BFAA izveide
2016. g. 3. cet. Konsultatīvās padomes, kas ir par Mācību programmu licencēšanai atbildīgā institūcija,  izveide
2016. g. 4. cet. Konsultatīvā padome izveido Mācību programmu licencēšanai
2017. g. 1.-2.cet. BFAA sadarbības uzņēmumi plāno sagatavošanās mācības licencēšanas eksāmeniem
2017. g. 3. cet. Notiek BFAA biedru uzņēmumu darbinieku sagatavošanās mācības veiksmīgai licencēšanas eksāmenu kārtošanai
2017. g. 4. cet. Tiek uzsākti licencēšanas eksāmeni