Sākot no 2018. gada janvāra, saskaņā ar FITD II (Finanšu instrumentu tirgus direktīvu – MIFID II) finanšu iestādēm jāspēj pierādīt, ka to darbinieki, kas klientiem sniedz ieguldījumu konsultācijas vai ar ieguldījumiem saistītu informāciju, atbilst noteiktām kompetences prasībām.

Ar mērķi saviem biedriem atvieglot šo uzdevumu, 2015. gada nogalē Baltijas komercbanku asociācijas nodibināja BFAA (Baltijas Finanšu konsultantu asociāciju). Lai palīdzētu izveidot nozares vajadzībām atbilstošu, visaptverošu un vienlaikus praktisku licencēšanas sistēmu, BFAA jau no tās pirmsākumiem iesaistījās Swedbank, SEB un Luminor (bij. DNB banka un Nordea).

BFAA ir pilna apjoma pakalpojumu sniedzējs iestādēm, kurām jāapliecina darbinieku atbilstība FITD II un IDD (Direktīva par apdrošināšanas izplatīšanu) prasībām. BFAA nodrošina mācību programmas un materiālus, kas ietver apmācības un pārbaudes darbus tiešsaistē. Visiem BFAA klientiem un to darbiniekiem jāakceptē un jāievēro arī BFAA Ētikas kodekss, kas pieprasa profesionālu rīcību un nepārtrauktu attīstību.

Licencēšanas eksāmeni ir sagatavoti atbilstoši BFAA mācību programmai, kas aptver tādas tēmas kā Makroekonomika, Ieguldījumu pakalpojumi, Finanšu instrumenti, kā arī Ētikas kodekss un Profesionālā ētika.

Ieguldījumu speciālistu licencēšana Baltijas valstīs ir uzsākta 2017. gada beigās.

No 2017. gada decembra līdz šodienai licenci ir saņēmuši vairāk nekā 580 ieguldījumu jomas profesionāļi. Igaunijā uz šodienu ir licencēti 320 ieguldījumu speciālisti, Latvijā –  vairāk nekā 180 un Lietuvā –  86. Turklāt vairāk nekā 70% no licences saņēmējime BFAA licencēšanas eksāmenu nokārtoja ar pirmo mēģinājumu. Licencēšanas eksāmeni turpināsies arī maijā un jūnijā.

Līdzšinējie eksāmenu rezultāti ļauj secināt, ka ieguldījumu konsultanti un ieguldījumu informācijas sniedzēji ir kvalificēti un atbilst FITD II noteiktajiem standartiem. Licences saņēmēji BFAA licencēšanas eksāmena jautājumus vērtē kā samērā grūtus (4 punktu sarežģītības skalā, piešķirot 3 punktus), bet atbildamus un kopumā ir apmierināti ar gūto pieredzi. BFAA sadarbības banku klienti var sagaidīt, ka saņemtās konsultācijas atbildīs profesionālās kvalifikācijas un ētikas standartiem.

Ar trīs licencēm – IIA – Ieguldījumu apdrošināšanas konsultants, NLIA – Nedzīvības apdrošināšanas konsultants un LIA – Dzīvības apdrošināšanas konsultants – šī gada rudenī tiks uzsākta ar apdrošināšanu saistītu licenču piešķiršana.

Savukārt, Lietuvā BFAA pārņems arī ieguldījumu brokeru licencēšanas darbību no Lietuvas Bankas.

Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Margi Tomingu (Marge Tooming), Diānu Kvederi , Karolinu Kriščukaitīti (Karolina Krisciukaityte).