Attēla avots: http://moneyplant555.com/code-of-ethics.html

Pagājušais gads paliks vēsturē kā vājākais gads pasaules finanšu tirgos kopš 2008. gada finanšu krīzes. Lielāko biržu darbības rezultāti vairumā gadījumu pasliktinājās, un ienesīguma atšķirības obligāciju tirgos (starp valdības un uzņēmumu obligācijām) radīja grūtības tiem, kuri ieguldīja uzņēmumu obligācijās.” (Avots: SEB ieguldījumu pārskats).

Recesijas, krīzes, kāpumi un kritumi – tās ir normālas ekonomikas cikla fāzes. Finanšu konsultanti zināmā mērā ir saskares punkts starp ekonomiku un klientiem, un viņu loma ir veidot klientu uzticēšanos finanšu nozarei.

Lielisks konsultants darbojas kā starpnieks, vienmēr sniedzot klientiem patiesu tirgus informāciju, neatkarīgi no tā, vai nododamās ziņas ir labas vai sliktas. Likmes ir augstas, un konsultantu profesionalitāti nosaka ne vien jomas un produktu zināšanas, bet arī nepārtraukta attīstība un ētiska uzvedība.

Uzsvars uz ētisku uzvedību un rīcības kodeksu ievērošanu ir iemesls kāpēc BFAA licenču turētājiem, sākot gatavoties licencēšanas eksāmeniem, jāpieņem BFAA Ētikas kodeksu kā sev saistošu.

Lūk, arī praktisks piemērs no Sāras Pekkas (Sarah Peck) grāmatas „Ieguldījumu ētika”:

„Darījumos ar klientiem jūsu pienākums ir pārliecināties, ka tie saprot darījuma būtību. Ne visiem investoriem ir vienāds finanšu izglītības un izpratnes līmenis.

Piemēram, pieņemsim, ka klienta informēšanai par relatīvo ieguldījumu risku jūs izlemjat izmantot ieguldījuma beta vērtību (tā tirgus risku) līdz ar citiem riska statistikas rādītājiem. Ja šis investors ir privāts ieguldījumu konsultants, jūs varat būt diezgan pārliecināti, ka klients saprot, ko nozīmē beta vērtība, un ka viņš spēj efektīvi izmantot šo rādītāju, pieņemot lēmumu par to, vai ieguldījuma risks ir pieņemams viņa vai viņas vajadzībām.

Tagad iedomāsimies, ka jūsu klients ir mākslinieks, kurš nesen kļuvis gan bagāts, gan slavens. Vai klienta informēšana par beta vērtību ir pietiekama, lai nodrošinātu, ka šis investors apzinās ieguldījuma risku? Ja šis mākslinieks liek jums ieguldīt visus viņa līdzekļus ieguldījumos ar visaugstāko vēsturisko peļņu, vai tas atbrīvo jūs no atbildības? Nē. Jums ir ētisks pienākums nodrošināt, ka jūs izprotat mākslinieka ieguldījumu mērķus un varat tos pārvērst atbilstošos ieguldījumos.”

Šis piemērs parāda profesionālo kompetenču attīstīšanas ciešo saikni ar ētiku. Padziļināta nozares izpratne līdz ar zināšanām par regulējumu un, pats svarīgākais – savu klientu pazīšana un saprašana – patiesībā ir profesionālās ētikas pamats.

Baltijas Finanšu konsultantu asociācija (BFAA) tika nodibināta, reaģējot uz gaidāmo MIFID II regulējumu. Savukārt, šobrīd mēs tirgū piedavājam licencēšanas pakalpojumu, kas nodrošina kompetenču un ētiskas uzvedības standarta atbilstības pārbaudi gan atbilstoši MIFID II, gan IID regulējumam.

BFAA licenču turētāju skaits ir sasniedzis 4300, un mūsu kopiena turpina strauji augt.

Mēs aicinām mūsu licenču turētājus, nepārtraukt mācīties, lai attīstītu savus klientus, un dalīties ar savām zināšanām, lai veicinātu personisko un profesionālo izaugsmi.

BFAA turpina strādāt pie savu pakalpojumu attīstīšanas, lai arī turpmāk sniegtu atbalstu savu licenču turētāju tālākajā izaugsmē.