Šeit ir pieejams kopsavilkums par MIFID II / ESMA un IDD vadlīnijās iekļautajām kvalifikācijas prasībām.

BFAA Mācību programma ietver visu piecu BFAA licenču kompetences prasības.  Mācību programmu izveidoja BFAA Konsultatīvā padome – investīciju, apdrošināšanas un tiesību ekspertu grupa, un to apstiprinājusi BFAA Valde.

BFAA izsniedz divas licences, atbilstoši MIFID 2/ESMA: Ieguldījumu konsultanta licenci (IA) un Ieguldījumu informācijas sniedzēja (IIP) licenci un  trīs licences tiek izsniegtas atbilstoši Apdrošināšanas Izplatīšanas direktīvas (Insurance Distribution Directive – IDD) vadlīnijām: Dzīvības apdrošināšanas konsultanta (Life Insurance Advisor – LIA) licence, Nedzīvības apdrošināšanas konsultanta (Non-Life Insurance Advisor – NLIA) licence un Investīciju apdrošināšanas konsultanta (Investments Insurance Advisor – IIA) licence.

Asociācijas sadarbības uzņēmumiem un to darbiniekiem, kuri veiksmīgi nokārtojuši BFAA eksāmenus, vienmēr jāievēro BFAA Ētikas kodekss.

BFAA vēlas kandidātiem nodrošināt visas iespējas sasniegt veiksmīgus rezultātus vidē, kur pastāv minimāli traucēkļi, nodrošinot tādu eksaminācijas laiku, kas ir pilnībā pietiekams eksāmena pabeigšanai.

Atbilstoši BFAA piedāvātajām licencēm ir pieejamas piecas Rokasgrāmatas. Ja apsverat iespēju kārtot BFAA eksāmenus, lūdzu ņemiet vērā, ka piekļuvi grāmatām iegūsiet BFAA Licencēšanas portālā.