Darbības nolikumā ir detalizēti izklāstīti BFAA licencēšanas procesa noteikumi. Darbības nolikums ir saistošs BFAA, tās biedriem un licences turētājiem.