Asociācijas sadarbības uzņēmumiem (klientiem) un to darbiniekiem, kuri veiksmīgi nokārtojuši BFAA eksāmenus, vienmēr jāievēro BFAA Ētikas kodekss.

BFAA ĒTIKAS KODEKSS

  1. Ievērot godīgumu, taisnīgumu un ētisku attieksmi, darbojoties ar klientiem, potenciālajiem klientiem, darba devējiem, darbiniekiem, kolēģiem un sabiedrību kā tādu.
  2. Nostādīt klientu un potenciālo klientu intereses pāri savām personīgajām interesēm vai darba devēja interesēm.
  3. Rīkoties piesardzīgi un rūpīgi, neatkarīgi spriest un atteikties rīkoties gadījumos, kad trūkst nepieciešamās kompetences.
  4. Ievērot visus piemērojamos likumus, noteikumus, tiesību aktus un profesionālās rīcības standartus, apzināti nesagrozīt informāciju un neizdarīt nekāda veida pārkāpumus.
  5. Sniegt informāciju par jebkādiem interešu konfliktiem.
  6. Aizsargāt un veicināt savas profesijas un finanšu pakalpojumu nozares integritāti.
  7. Censties uzlabot savu kompetenci un mudināt arī citus to darīt.

*Izstrādājusi BFAA Konsultatīvā padome; apstiprināts BFAA Valdē 2017. gada 17. janvārī.