Igaunijas Banku asociācija, Latvijas Komercbanku asociācija un Lietuvas banku asociācija dibina licencēšanas institūciju privātpersonām, kas nodarbojas ar investīciju konsultāciju sniegšanu un/vai uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas produktu starpniecību. Jaunā nodibinājuma nosaukums būs Baltijas Finanšu konsultantu asociācija (Baltic Financial Advisors Association jeb BFAA). Bez nozares standartu noteikšanas nepieciešamajai kompetencei BFAA publicēs arī mācību materiālus, nodrošinās datorizētu testēšanas platformu, Baltijas valstu uzraudzības iestāžu prasībām atbilstošā veidā sertificēs privātpersonas un nodrošinās periodisku zināšanu atjaunošanu trijās valodās.

Baltijas valstu iedzīvotāju uzkrājumi un investīciju apjomi pēdējo gadu laikā ir būtiski pieauguši. 2015. gada otrajā ceturksnī salīdzinājumā ar iepriekšējā gada otro ceturksni noguldījumu apjoms Lietuvā palielinājās par EUR 1,5 mljrd. jeb 16,6 procentiem. Igaunijā un Latvijā mājsaimniecību noguldījumi pieauga attiecīgi par EUR 452 milj. un EUR 505 milj. jeb par 8,3 un 10,1 procentiem*. Līdz ar to ir svarīgi, lai cilvēki turpinātu finanšu iestādēs saņemt kvalitatīvas finanšu konsultācijas. Ir pienācis laiks domāt par licencēšanas sistēmu, ar kuru tiktu noteikts Eiropas Savienības labākajai praksei atbilstošs kvalitātes standarts. Licencēšana varētu būt nepieciešama vairāk kā 1000 privātpersonām.

BFAA valdes loceklis Rasmus Pikkani: „Igaunijas Banku asociācijas biedri ir pauduši spēcīgu atbalstu šai iniciatīvai. Uzskatām, ka Baltijas pieeja kopīgas infrastruktūras veidošanai palīdzēs nodrošināt vienotu pieeju finanšu konsultācijām plašākam klientu lokam. Ceram, ka arī darbiniekus motivēs šī iespēja nokārtot eksāmenu, kas veidots atbilstoši starptautiskajiem standartiem. Mēs izgājām cauri rūpīgam procesam, lai pārliecinātos, ka visi šajā nozarē iesaistītie būs ieguvēji no šīs infrastruktūras, un pārņēmām labāko praksi no jau strādājošām šāda veida organizācijām citās valstīs. Šobrīd mēs atrodamies sava darbības nolikuma un citu noteikumu izstrādes pabeigšanas procesā un drīzumā tos publicēsim BFAA interneta vietnē.”

BFAA slēgs līgumus ar finanšu institūcijām, kurām interesētu licencēt savus darbiniekus. Šīs institūcijas atbalstīs vienotu standartu ieviešanu. BFAA eksamināciju uzsākt plāno nākamā gada laikā.

 

* Avots: Eiropas Centrālā banka.