Mācību programmu ir izstrādājusi BFAA Konsultatīvā padome – investīciju, apdrošināšanas un tiesību ekspertu grupa, un to apstiprinājusi BFAA Valde. Mācību programma ietver visu piecu BFAA licenču kompetences prasības.