Jūs varat ar sava darbadevēja starpniecību pieteikties augstskolu piedāvātajām mācībām, kas palīdzēs Jums sagatavoties gaidāmajam eksāmenam. Ja licenci saņemsiet pirmo reizi, tad sagatavošanās process prasīs vērā ņemamu laiku. Lai iegūtu dziļāku ieskatu plānotajā licencēšanas testu struktūrā, Jūs varat iepazīties ar provizorisko Baltijas Mācību programmu BFAA licencēm (The Preliminary Baltic Syllabus of BFAA Licenses).